JSON, insan tarafından okunabilir metin biçiminde verilerin yapılandırılmış kodlanması için basit bir standart sağlar. Bu, otomatikleştirilmiş ileri işleme için avantajlar sunar, ancak aynı zamanda manuel inceleme ve revizyon için daha erişilebilir hale getirir. JavaScript Object Notation veya kısaca JSON yardımıyla veriler insan ve makine tarafından okunabilir bir şekilde kaydedilebilir ve iletilebilir. Örneğin YAML ve XML de benzer bir yaklaşım izler.

 JSON, XML ile benzer bir iş yapar. Verileri yapılandırılmış, insan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde kaydeder. Bunu yapmak için isim değer çiftlerini ve kaşlı ayraçlarla biçimlendirmeyi kullanır. Veri iletişimi için program iç veri yapılarını seri hale getirmek ve bunları kalıcı depolamaya taşımak için kullanılır. JSON'un ana avantajlarından biri, uygulama ve kullanım kolaylığıdır. YAML, sürüm 1,2'den beri katı bir JSON üst kümesi olan başka bir alternatiftir.

 JSON, JavaScript'ten türetilmiş olsa da, ikisi tam uyumlu değildir. Diğer yöndeki uyumsuzluk, özellikle JSON'da bilinmeyen şu JavaScript veri türlerini etkiler: Undefined, Set, Map, Date, Error, Normal Expression, Function, Promise JSON ile veri alışverişi için bir dönüştürme gereklidir. Örneğin, tarihler dışa aktarma için dizelere dönüştürülebilir. Bu tür dönüşümler için standartlar vardır, ancak hiçbiri yaygın olarak kabul görmez. JSON, sayısal değerleri temsil etmek için çok basit bir konsepte sahiptir. Veri formatı, tam ve kayan nokta sayıları arasında bile ayrım yapmaz. Üstel bir temsil de desteklenir, ancak değerlerin yorumlanması uygulamaya bağlıdır. Aynı sayısal değere sahip bir tamsayı, ondalık sayı ve bilimsel gösterimdeki bir JSON uygulaması tarafından eşit olarak yorumlanıp yorumlanmayacağını belirtmez.

 JSON, JavaScript komut dosyası dilinden bir veri biçimi olarak türetilmiştir. Yaklaşımı açısından, bu biçim XML ile karşılaştırılabilir. Benzer bir iş yapar. Belgedeki veriler yapılandırılır ve saklanır.

 Orijinal olarak JSON, 2000'li yılların başında web uygulamalarını tarayıcıda çalıştırmak için geliştirildi. Uzmanlık, bu uygulamaların tarayıcıda ek eklentiler olmadan çalışması gerektiğiydi. Bu nedenle, başlangıçta JSON saf bir iletişim protokolüdür. Bu arada, basitliği nedeniyle veri işleme için bir dosya formatı olarak kendini kanıtlamıştır.


 JSON'un Avantajları ve Dezavantajları

 Bir dosya biçimi olarak JSON, basitliği nedeniyle bazı avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Kullanım amacına göre JSON uygun bir dosya formatı mı yoksa XML gibi bir alternatif mi seçilmelidir sırasıyla inceleyelim.


 JSON'un Avantajları

 JSON'un büyük avantajlarından birisi uygulaması ve kullanımı kolaylığıdır. JSON kullanımı çok eğitim gerektirmez. Ayrıca sık kullanılan birçok programlama dili için JSON nesnelerinin anlaşılmasını ve ardından işlenmesini sağlayan ayrıştırıcılar mevcuttur. Bu, birçok programlama dilinin verileri JSON formatında işleyebileceği anlamına gelir. Basit yapısı nedeniyle JSON, kullanıldığında çok fazla kaynağa ihtiyaç duymaz. Bu sayede kapsamlı belgeler makul bir sürede değerlendirilebilir.


 JSON'un Dezavantajları

 XML gibi diğer biçimlerle karşılaştırıldığında JSON, veri iletiminin önemli ölçüde daha az güvenli olması dezavantajına sahiptir. Dosyalar JSON formatında aktarıldığında, verileri okumak ve değiştirmek daha kolaydır. Bir JSON'un bir başka dezavantajı bulanık sayı tanımıdır.

 JSON veri alışverişi için bir metin biçimidir. Öğrenmesi ve okuması kolaydır. JSON, JavaScript diline dayanmaktadır. Yazılım, yapılandırılmış veri alışverişi söz konusu olduğunda XML ile rekabet eder, ancak çok daha az olasılığa sahiptir.

 Temel olarak JSON, verilerin iletilmesi veya değiştirilmesi gereken her yerde kullanılabilir. JSON bu açıdan XML ile karşılaştırılabilir, ancak çok daha yalın ve basittir. JSON verilerinin kaynak tasarrufu sağlayan işlenmesi nedeniyle, masaüstü ve web uygulamaları ile mobil uygulamalar özellikle JSON formatı için uygundur.