Web Yazılımı Ve Tasarımı Nedir?

 Bir web yazılımı alacağı hataları en aza indirgemek açısından oldukça önem arz etmektedir. Web yazılımı ve tasarımı kişisel bir web sitesi olarak yapılabileceği gibi kurumsal bir şirket için de hazırlanabilir. 

 Teknolojik açıdan tanım yapılmak gerekirse, web yazılımı HTML işaretleme diline özellikler katmak için, sitelerin temelini oluşturan yazılımlardır. Bu yazılımlar yapıldığında her hangi bir web sitesi kişinin düzenlemesine ihtiyaç duymadan güncelleme işlemini otomatik olarak gerçekleştirir.

 Web tasarımı ise, tasarım kelimesinden de anlaşılacağı gibi fikirlerin estetik açısından belirli bir amaca yönelik düzenlendiği, uygulandığı ve tasarımının yazılıma dönüştürüldüğü aşamaya denir.

 Siteler belirli nedenlerden dolayı bazı hatalar verebilir. Bu hatalar hatalı yazılım yapılmasından dolayı ortaya çıkan hata kodu içeriklerini kapsayabilir. Bu hatalar sitelerde bilgi alışverişini engelleyebilir ya da web sitenizin düzgün çalışmamasına neden olabilir.


 Hatalı Yazılım Nedir Ve Nasıl Yapılır?

 Yazılım işlemi çok önemlidir. Yazılım ne kadar düzgün kapsamda yapılırsa o kadar az hata verir.  Sorunlu yazılım, bug anlam olarak böcek demektir. Sosyal hayatta doğal olarak kullanılır. Kullanılan alan programıdır. Böceğin, küçük yapısı nedeniyle delik benzeri yerlere hızlı ve görünmeden giriş sağladığı için terim bilgisayar alanında kullanılmıştır.

 Yazılım geliştirmenin belirli aşamaları vardır. Bu aşamalar analiz, tasarım, kodlama, test ve bakım olarak bilinir. Bu aşamalarda her yazılımcı belirli hatalar yapabilir. Bu hataları bilerek ve isteyerek yapmaz. Dolayısıyla da bu sebepten dolayı yaptığı hatayı yazılımı test ederken görmez. Hatasız bir yazılım yapmak pratikte mümkün değildir. Anca bu hatalar en az seviyeye indirilebilir. Hata sayısı azaltılabilir. Hata oluştuğunda müdahale hızlı olabilir. Bu da doğru hata yönetimi yapmakla mümkündür.


 Hatalı Yazılım Aşama Olarak Kaç Grupta Değerlendirilir?

 Uygulama geliştirilirken belirli aşamalara yer verilir. Bu aşamalarda yapılması muhtemel olan hatalar 3 grupta değerlendirilir. 

Bu hatalar:
Söz dizimi hataları
Çalışma zamanı hataları
Mantıksal hatalar
Bugdan arındırma

 Söz dizimi hataları, programda programlama dili kurallarına ters düşecek bazı ifadelerden dolayı karşılaşılan hataları içerir. Düzeltilmesi basit hatalardır. 

 Çalışma zamanı hataları ise, programın çalıştırılması aşamasında karşılaşılan hataları kapsamaktadır. Programın işletim sisteminin kesilmesi ile meydana çıkar. Programın işletim sistemi ise programcının ele almadığı bazı aykırı durumlar oluşturmasından dolayıdır.

 Mantıksal hatalar böcek olarak da bilinir. En tehlikeli hata türüdür. Programlama aşamasında bazı durumların hatalı olarak düşünülmesinden dolayı kaynaklanır. Bu hatalar kullanıcı programı kullanırken ortaya çıkar ya da test aşamasında ortaya çıkabilir.

 Bugdan arındırma, mantıksal olan hataları gidermek için ve hataları bulabilmek için yapılan işlemin adıdır. Kısacası programın her adımının denetim altında çalıştırılması işlemidir. Hatanın daha kolay bulunmasını sağlar.


 Yazılımdaki Hataları En Aza İndirmek İçin Yapılan Yazılım Test Süreci

 Yazılımdaki hataların sıfır noktasına ulaşılamayacağı belirtildi. Sadece oluşturulan programın en az hata ile çalışabilmesi için belirli testler kullanılarak hata kontrolünün iyi bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu aşamaya yazılım test süreci denir. Kısacası oluşturulan program her yönüyle test edilir. 

 Yazılım testlerinde hata yönetimi ve raporlama oldukça önemlidir. Hataların önem derecesinin belirtilmesi, hataların öncelik seviyesi, hata kaydı açılması, hataların açılma süreci yazılımcılar tarafından test aşamasında yapılması gereken işlemlerdir.


 Yazılım Hatalarının Sinyalleri Standart Sinyaller Nelerdir?

 Bazı sinyaller bilgisayarın kendisi ya da işletim sistemi tarafından ciddi denebilecek yazılım hataları üretildiğinde oluşur.

Sinyaller listesi:
SIGFPE
SIGILL
SIGSEGV
SUGBUS
SIGABRT
SIGIOT
SIGTRAP
SIGEMT
SIGSYS

 Bu sinyallerin her birinin farklı farklı anlamları mevcuttur. Her sinyal belirli olan bir hatanın sonucunda verilir. Örneğin SIGSYS sinyali, hatalı sistem çağrısı olarak bilinir. Çalıştırılması istenen fakat çağrı için belirtilen kod numarasının makine komutlarında geçersiz sayılması ile üretilir.


 Yazılımın Kodlanması Dilleri Nelerdir Ve Neyi Kapsamaktadır?

 Web sitesi oluşturmak, dosya yazmak ve okumak, uygulamalar geliştirmek gibi amaçlar doğrultusunda yazılım dilleri kullanılıyor. Yazılımın kodlanması aşamasında yaygın olarak kullanılan diller:
HTML
CSS
ASP
PHP
JAVA
VİSUAL
BASİC
PYTHON

 Bilgisayar yazılımı ve elektronik yazılım çeşidi olarak ikiye ayrılan yazılım çeşitleri alt başlıklar halinde farklılık göstermektedir. Bilgisayar için binlerce farklı yazılım dili kullanılabilir. Komut dizinlerinin her biri yazılım dili olarak geçmektedir.


 Hata Kodu Durum Kodları Nedir?

 Bazı internet sitelerinde, belirli kodlarda hatalara rastlanır. Bu kodlar örneğin 404, 503 gibi numaralandırma sistemiyle bireylerin karşısına çıkar.

 Bu kodlara durum kodları da denir. Bir web sitesinin arka ucunda neler olduğunu anlamayı sağlar. Hangi hataların düzeltilmesi gerektiğini belirler. 

 Her bir kod, belirli bir hata anlamını içerir. Yazılımın da hatalı içerik kapsamasından dolayı hatalar kod şeklinde kullanıcının karşısına çıkar.


 Hata Kodlarının Anlamları Nelerdir?

 Çok sayıda hatayı bildiren kodlar mevcuttur. Hepsi belirli şekilde sınıflandırılmıştır. Hatanın neden kaynaklandığına göre kategori işlemine alınır. Örneğin müşteri hatası ya da sunucu hatasından dolayı oluşturulan kodlar bunun içerisine girer.

 Örneğin 404 kodu: Kaynak ya da URL bulunamadığında ortaya çıkar.

 400 kodu: Sunucu geçersiz söz dizimi nedeniyle bir istek yapılamadığında  ortaya çıkar.

 503 kodu: Hizmet kullanılamadığında, sunucunun isteği doğrulandığında bir teknik sorun olmasından dolayı bilginin aktarılamamasından sonra ortaya çıkar. Bunlar gibi daha pek çok sınıflama yapılmış kod hataları bulunmaktadır. 


 Hata Kodları Genellemesi Ve Çözümleri Nelerdir?

 Hata kodlarını birbirinden kolaylıklar ayırt edebilmek için rakam ile başlamaları sebebiyle anlamları hangi rakamla başladığına göre kategorilere ayrılmıştır.

 Siteler bazı nedenlerden dolayı ulaşılamaz duruma geldiğinde kodlar yardımı ile bu sayfaların neden ulaşılamaz olduğu durumu belirtilir. Bireyler bu kodların anlamları bilmedikleri taktirde nasıl çözeceklerini de bilemezler.

 Çözüm için önce kodun hangi hatayı içerdiğini bilmek gerekir. Kodların hepsi hata içerikli değildir. Sitenin doğru çalışıp çalışmadığı bu kodlar sayesinde belli olur. Sitenin durumunu kullanıcıya gösterir.
1 ile başlayan kodlar: Bilgi verici kodlardır.
2 ile başlayan kodlar: Başarılı durum kodlarıdır.
3 ile başlayan kodlar: Yönlendirme ile ilgili kodlardır.
4 ile başlayan kodlar: İstemci tarafından kaynaklanan hatalardır.
5 ile başlayan kodlar: Sunucu kökenli sorunlardır.


 5 İle Başlayan Hata Kodu Sunucu Kökenli Hatalar Nelerdir?

 5 rakamı ile başlayan kodlar sunucu kökenli problemlerden doğan hataların kodlarını içerir. Bunlar şu anlamları kapsar:
500 rakamı: Yazılım kökenli problem demektir.
501 rakamı: Uygulanmamış
502 rakamı: Geçersiz ağ 
503 rakamı: Hizmet yok
504, 505 ve 507 de bu içerikte yer alır. En önemlileri 500, 501, 502 ve 503 dür.


 4 İle Başlayan Hata Kodu İşlemci Tarafından Kaynaklanan Hatalar Nelerdir?

 4 rakamı ile başlayan kodlar işlemci tarafından doğan sorunları içerir. Bu kodlar en fazla karşılaşılan ve sayısı da en fazla olan rakam içeriğidir. 

 Bu sebepten dolayı aşağıda en önemli olanlarına ve en çok karşılaşılan kodlara yer verildi:
400: Kötü istek
401: Yetkisiz
402: Ödeme gerekli
403: Yasaklandı
404: Sayfa bulunamadı
405: İzin verilmeyen metot
406: Kabul edilemez
407: Proxy sunucusu üzerinde giriş yapmanız gerekli
408: İstek zaman aşımına uğradı
409: Hatlar arasından bir çakışma algılandı


 Hata Kodu Durum Kodu Nasıl Sorgulanır?

 İster alt sayfa olsun ister ana sayfa olsun ne tür bir https statü kodu döndürdüğünü anlayabilmek için 3. parti yazılımları kullanılır.

 Durum kodlarını öğrenmek için sorgulama işlemleri yapılır. Bu sorgulama işlemleri internetten araştırılarak kolaylıkla öğrenilebilir.