Özel sektöre ait sunucuları ve ağ ekipmanlarını üçüncü taraf bir veri merkezinde barındırma hizmetidir. Bu iki terim, birbirlerinin karşılıklı iki dilde ifade edilmesidir.

 Sunucuların bir odada veya bir kuruluşun kendi iş altyapısının bir bölümünde, yaşadığı şirket içi senaryo yerine, ortak bir yerleşim veri merkezinde, bu genelde üçüncü taraf olarak da bilinir, alan kiralayarak ekipmanı birlikte barındırma işlemidir.


 Özellikleri ve Avantajları

- Paylaşılan bir tesis olduğu için bir fırsattır ayrıca. Çünkü ortak yerleşim yeri ile şirketler güç, soğutma, iletişim ve veri merkezi taban alanı gibi maliyetlerini diğer kiracılarla paylaşmış olurlar. Bu yol yeni bir veri merkezi inşa etmekten daha ucuz bir seçenektir.

- Ekipmanlar üzerinde, tam kontrole ihtiyaç duyan işletmeler için en iyi yöntemdir. Şirketler, sunucular şirket içinde kurulduğundaki gibi kendi ekipmanlarının bakımını da kolaylıkla yapabilme olanağına sahip olurlar.

- Mevcut bir veri merkezinin sınırlamalarını ele almış olur. Yeni bir veri merkezi inşa etmek yerine, işletmeler, bir ortak yerleşim tesisindeki olan alanı kullanarak, mevcut veri merkezlerini basitçe artırabilirler.

- Daha yüksek bant genişliğine erişim sağlanabilir. Veri donanımını bir ortak yerleşim veri merkezinde barındırmak, şirketlerin normal bir ofis sunucusu odasına kıyasla çok daha düşük bir maliyetle daha yüksek bant genişliği düzeylerine erişmesini sağlar.

- Daha yüksek güvenilirliğe sahip bir sistem içeren colocation yöntemi, bir ortak yerleşim tesisindeki veri merkezleri açısından daha güvenilirdir. Yerinde bulunan çok sayıda veri yedeklemesi nedeniyle, elektrik kesintilerine karşı daha fazla koruma sunarak daha düşük gecikmeli ağ seçenekleri sunarlar.

- Daha yüksek düzeyde fiziksel koruma sağlayan bir seçenektir. Ortak yerleşim merkezleri, CCTV izleme, özel süitler, güvenlik tuzakları, yangın algılama ve söndürme sistemleri gibi verileri güvence altına almak için daha sabit ve radikal önlemler uygular.


 Bulut Sistemleriyle Karşılaştırılması

 Bulut sistemleri ile sunucu barındırma arasındaki temel fark, verilerin depolanması ve yönetilme şeklidir.

 Sanal varlıklara karşı, fiziksel varlıklara sahip olma meselesi aralarındaki farktır. Ortak yerleşim gibi, bulut tabanlı altyapı hizmetleri de paylaşılan tesisler nedeniyle maliyet tasarrufu sağlar. Ama benzerlikleri bu kadardır.

 Bulut hizmetleri açısından, bulut sağlayıcı sunucuları, depolamayı ve ağ öğelerini yönetir. Sağlayıcının personeli, bu unsurları oluşturmaktan, sermaye harcamalarını azaltmaktan ve işletme harcama maliyetlerinden sorumludur. Ortak yerleşim, işletmelerin kendi sunucularını, depolamalarını ve ağ öğelerini kurmalarını gerektirir. Bunun dezavantajı, hamleyi yapmanın getirdiği ek maliyetlerdir.


 Neden Bulut Sistemi?

 Birçok işletme, veri merkezlerini ve işletmeyi büyütmede daha üretken görevler yaptığı için, bulut tabanlı hizmetleri düşünmektedirler. Yani, değişken iş gereksinimlerine göre veri kapasitesini hızla artırma veya azaltma esnekliği nedeniyle bir bulut sağlayıcısı seçer.

 Sağlayıcının ortama erişimi nasıl kontrol ettiğini, altyapı kaynaklarını nasıl yönettiğini ve fiziksel olarak mevcut olmadan değişiklik yönetimini nasıl ele aldığını anlamak, buluta geçmenin bir başka avantajıdır.


 Bulut Sisteminin, Sunucu Barındırma Yöntemine Kıyasla Dezavantajları

 Bulut sağlayıcıları için, veri çoğaldığında çelişki ortaya çıkar. Daha fazla veri, ek depolama ve maliyet anlamına gelmektedir. Bu nedenle uzmanlar, veri birleştirme yoluyla fiziksel bir veri merkezi oluşturmanın daha az maliyetli olduğuna inanıyor. Bu rota biraz çelişkilidir. Çünkü işletmeler, aboneliğe bağlı olarak sınırlandırılacak olan varlığın kendisini kiralamaktan farklı olarak yalnızca tüm varlıklar için alan kiralar.