NFC teknolojisi, verilerin temassız bir alışverişte aktarılmasını sağlayan bir teknolojidir. NFC kısaltması yakın alan İletişimi anlamına gelir; bu, bu tür veri iletiminin yalnızca birkaç santimetrelik bir mesafede gerçekleşebileceği anlamına gelir. Bu temassız alışveriş, maksimum 848 kBit/s veri iletim hızı elde etmek için elektromanyetik indüksiyon kullanan RFID teknolojisi ile mümkün olmaktadır.

 NFC dünya çapında standartlaştırılmış frekans 13.56 MHz'dedir ve beş ila on santimetre arasında iletişim aralığı sağlar.

 QR Kod ile karşılaştırıldığında önemli bir fark, NFC teknolojisinin veri alışverişi amacıyla cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi mobil uç cihazları kullanmasıdır. Sonuç olarak, ödeme sistemleri ve interaktif pazarlama etkinlikleri gibi tüketici sektöründen de gelen birçok yeni uygulama mümkün hale gelmektedir.


 NFC Teknolojisi Nasıl Kullanılır?

 NFC teknolojisi çok çeşitli cihazlarla kullanılabilir. Günümüzde akıllı telefonların çoğu gibi bunların entegre bir NFC işlevine sahip olması önemlidir. Akıllı telefondaki NFC modu, cihazın veri aktarmasına veya okuyucu gibi davranmasına olanak tanır. Toplamda üç farklı mod vardır.

• Kart öykünme modu: Bu modda akıllı telefon, diğer okuma cihazlarının cep telefonunu tanımlamasını veya verilerini okumasını sağladığı için temassız bir kart işlevini yerine getirir.

• Okuyucu/yazıcı modu: Bu modda akıllı telefon, NFC çiplerinden veri alabildiği için okuyucu rolünü üstlenir.

• Eşler arası mod: İki akıllı telefon veya tablet birbiriyle iletişim kurar ve veri alışverişinde bulunur.

 Örneğin NFC teknolojisinin bir uygulaması, şirketin çalışma süresi kaydı ve zaman kaydıdır.  Bunu yapmak için bir zaman kaydı uygulamasına, NFC özellikli bir akıllı telefona ve NFC etiketlerine ihtiyacınız vardır. NFC etiketleri, kendinden yapışkanlı etiketler, anahtarlıklar veya kredi kartları şeklinde kullanılabilir. Bunların önceden sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. Çalışan bu NFC etiketini işe başlarken bir okuyucuya tutarsa, etiket üzerindeki veriler aktarılır ve okuyucu çalışanı tanımlar. NFC zaman kayıt sadece NFC etiketleriyle değil, NFC özellikli akıllı telefonlarla da gerçekleştirilebilir. Cep telefonu, okuyucudan maksimum dört santimetre uzaklıkta tanımlanır ve bir zaman ayırma işlemini tetikler. Başka bir seçenek de iş yerinde NFC etiketlerini eklemek ve bunları NFC özellikli bir akıllı telefon kullanarak okumaktır. Akıllı telefon, işe başlamanın yanı sıra NFC etiketi için tanımlanan iş yerini de kaydedebilir.


 NFC Teknolojisi Başka Hangi Alanlarda Kullanılıyor?

 NFC teknolojisi çok karmaşık bir uygulamaya sahiptir. Örneğin, bir akıllı telefonun NFC işlevi kullanılarak park bariyerlerini açabilirsiniz. NFC teknolojisi için en önemli uygulama alanı ise temassız ödemedir. NFC okuyucusu, birkaç santimetre menzile sahip bir kredi veya banka kartını okuyabilir ve satın alma işlemi için rezervasyon yapabilir. Her iki örnek de kart öykünme modudur.

 Sonuç olarak NFC özellikli bir akıllı telefon bu verileri okuyabilir. Farklı bir örnek daha vermek gerekirse, konser rezervasyonu için yeterince yakın tutulursa, cep telefonu konsere bilet satış sayfasının web sitesi gibi çeşitli sayfaları da açabilir.


 NFC Teknolojisi Ne Kadar Güvenli?

 NFC teknolojisi söz konusu olduğunda, genellikle veri güvenliği konusunda endişeler vardır. Bununla birlikte, diğer temassız veri aktarım yöntemleriyle (Bluetooth veya WLAN gibi) karşılaştırıldığında, NFC nispeten güvenli olarak sınıflandırılabilir. Bunun nedeni öncelikle NFC etiketlerinin kısa aralığıdır. Verilere fark edilmeden erişmeyi neredeyse olanaksız hale getirir. NFC çipinin istenmeyen okunmasını önlemek için özel koruyucu kapaklar da vardır. NFC özellikli bir akıllı telefonun akıllı telefondaki yerel verilere erişimi olması bir hatadır, çünkü bu veriler izinsiz ifşa edilemez. Ek olarak, NFC işlevinin etkinleştirilmesi ve cep telefonunun kilidinin açılması gerekir, çünkü NFC işlevi, etkinleştirilmiş bir tuşa veya ekran kilidine sahip bir akıllı telefonda otomatik olarak tekrar devre dışı bırakılır.