Dünya üzerindeki her marka hedef kitlesi ile temas kurarak onların müşterileri olması için çaba harcar. Bu isteğin bir anda ve kendiliğinden gerçekleşmesi mümkün olmamakla birlikte hedef kitlenin müşteriye dönüştürülmesi zorlu bir süreç olduğu için birçok marka bu konu da bocalamaktadır. Tam da bu noktada kurgulanmış landing page’lerin önemi ortaya çıkmaktadır. Çünkü landing page’ler hedef odaklı sayfalar olmaktadır.


Landing Page Nedir?

Her web site üzerinde bulunması gereken landing page’lerde temel amaç olarak müşteri dönüşümü olmaktadır. Landing page’leri kısaca tanımlamak gerekirse internet kullanıcıların sosyal medya kanalları ve e-posta üzerinden sunulan paylaşım ya da reklam linklerine tıkladıklarında yönlendirildikleri sayfadır. 

Bu sayfalarda en çok kullanılan yöntem ise internet kullanıcıların e-posta adresleri gibi iletişim bilgilerini girmeleri karşılığında ufak hediyeler, indirimler ya da bilgiler verilmesidir. Bu sebeple de landing page’ler genellikle iletişim formu içeren sayfalar olmaktadır. Diğer bir yandan her iletişim sayfası landing page olmamaktadır. Çünkü blog sayfalarında da iletişim formu sayfaları yer alabilir. İletişim formu sayfalarının landing page olarak isimlendirilebilmesi için dönüşüm odaklı olarak optimize edilmiş olması gerekmektedir. Yapılan bu optimizasyonda ise internet kullanıcılarını etkileyici ve doğru görsellerin kullanılması gerekmektedir. Bu ise marka ile önemli detaylar paylaşarak ve sunulan değerlerden bahsederek sağlanabilmektedir.

Web sayfaları ile landing page’leri ayıran en önemli özellik ise landing page’lerin tek bir hedef üzerine hazırlanırken, web sayfaları ise keşfedilmek için oluşturulmaktadır. Bu farktan dolayı bir landing page’in iyi olarak tanımlanabilmesi için internet kullanıcılarını aksiyon almaya teşvik etmesi gerekmektedir. 

Doğru bir şekilde hazırlanmış olan landing page, ziyaretçileri form doldurmaya yönlendirmeyi başarmaktadır. İletişim formunu doldurmaya ikna edilen internet kullanıcıları ise marka hakkında daha detaylı bilgi alabilecekleri mail iletilip teşekkür sayfalarına  yönlendirilmektedir.

Kısacası doğru bir şekilde hazırlanmış olan landing pageler dönüşüm oranlarını artırdığı için pazarlama kampanyaları içi de önemli olmaktadır. Dönüşüm oranlarının artması da müşteri edinme maliyetlerinin anlamlı oranda azalmasını sağlamaktadır.


Doğru Landing Page Nasıl Hazırlanır?

Landing page’lerin başarılı olmasından söz ediyorsak eğer o zaman ziyaretçilerin önemli bir kısmını aksiyon almaya yönlendirebiliyor olması gerekir. Bunu sağlamanın yegane yolu ise landing page’lerin size özel ve benzersiz olmasını sağlamaktır. Ayrıca bunu desteklemek için müşterileri mutlu etmesi ve problemlerini çözebilmesi de önemlidir. Bu sayede müşteri sadakati artar. 

Bunun için e-ticaret sitelerinin belirli oranlarda indirim uygulaması, eğitim paketlerinin belirli zamanlarda ücretsiz verilmesi ya da üyelik bulunan ürünlerde deneme sürelerinin bulunması gibi örnekler verilebilir. 

Landing page hazırlarken dikkat edilmesi gereken ilk konu tek bir sayfadan oluşmasıdır. Sayfanın kendi içerisinde kısımlara ayrılması sorun teşkil ederken farklı sayfalara yönlendirmemesi gerekir. Bölümlere ayrılarak hazırlanan landing page’lerin ise parçaların ortak bir mesajı vermesine ve bir bütün oluşturmasına dikkat edilmesi gerekir.

Landing page hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise verilen mesajın açık bir şekilde iletilmesidir. Bunun için de gereksiz detaylardan uzak durulmalı ve iletilecek mesajın mümkün olduğunca basit ve anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir. Diğer bir yandan bazı markaların değerlerini anlatabilmesi ve mesajını net bir şekilde iletebilmesi için daha uzun sayfalara ihtiyaç duymaktadır. Bu durumda sayfaların uzatılması herhangi bir sorun teşkil etmez. Önemli olan mesajın net olmasıdır.

Bunların yanında oluşturulan landing page, referans eklemek için en elverişli sayfalar olmaktadır. Ayrıca daha eğlenceli bir landing page için markanın değerlerini ve müşterilerin elde edecekleri avantajları anlatan videolar da kullanılabilinir. Bu amaçla kullanılan videoların uzunluklarının ise 1 ile 3 dakika arasında değişmesi gerekmektedir. Tüm bunların yanında landing page oluştururken elbette ki seo açısından da gerekli özenin gösterilmesi gerekir.