Robotik kodlamayı günümüzde her yerde görmekteyiz. Günlük olarak kullandığımız elektronik aletleri düşündüğünüzde kodlamanın aslında hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini fark edebilirsiniz. Telefon, mikrodalga araçlar ve TV gibi araçlarda robotik kodlamadan sürekli olarak yararlanırız. 


Robotik Kodlama Nedir?

Kodlama temel olarak bir robotun takip edebileceği ve yorumlayacağı bir dizi talimattır. Robotik ise robotların belirli görevleri yerine getirebilmeleri için onların programlanması ve programlama araçlarını uygulaması olmaktadır. Bu sebeple de robotik de hem blok tabanlı hem de metin tabanlı olarak kodlama kullanılır. Bunların yanında kodlama etkileşim yöntemi olmaktadır.

Kod yazarken bir robotun hangi hareketle yerine getirmesi gerektiğini söylemek için kişilerin hem yaratıcı hem de eleştirel tarzda düşünmesi gerekir. Ayrıca yazmış oldukları kodların doğruluğundan da emin olunmalıdır. Yazılan kod parçasının düzgün ve daha sık çalışması için kesin ve spesifik olması gerekmektedir. Bu özelliklerinden dolayı kod parçaları ilk yazıldığında mükemmel değildir. Ancak üzerinde çalışarak mükemmel hale getirilen kod sonucunda robot hareket edebilmektedir.


Robotik Kodlama Ne İş Yapar?

Günümüz dünyasında robotlar özellikle endüstri alanında yaygın olarak kullanıyor. Örneğin bir şişenin kapağının kapatılması ya da kırık yumurtanın tespit edilmesi için robotlar programlanıyor. Bu sayede gelişmiş İnsan zihni artık küçük işlerle uğraşmak zorunda kalmıyor.

Önümüzdeki yıllarda ise çok daha gelişmiş komutları yerine getirebilecek robotların ortaya çıkacağı aşikar olmakla birlikte, robotlar sadece onlara verilen kodlar çerçevesinde hareket edeceklerdir. Bu gelişmelerin beklendiği dünyamızda da robotik kodlama bilen programcılar son derece önemli bir pozisyonda olacaktır. Çünkü bir robot ne kadar gelişmiş olursa olsun bir program tarafından kodlarının doğru şekilde yapılmaması durumunda sadece bir metal yığınından ibaret olacaktır.


Robotik Kodlama Nasıl Öğrenilir?

Kodlama eğitimi günümüzde özellikle çocuklar söz konusu olduğunda çok popüler olmakla birlikte gerçek şu ki robotik kodlama eğitiminin alınabilmesi için altyapının bulunması gerekmektedir. Robotik kodlama daha fazla alt yapıyor ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple de robotik kodlama eğitiminin verileceği hedef kitle çocuklar olmalıdır. Çocukların kodlama eğitimine ilkokul çağında başlayıp ilerleyen yaşlarında da eğitimlerine devam ettikleri sürece gelecek için hazır duruma gelirler.


Çocuklarda Robotik Kodlama Öğrenmenin Faydaları Nelerdir?

Geleceğin dünyasında yazılım ile birlikte robotik kodlama son derece önemli olacaktır. Bu sebeple de çocuklara erken dönemde robotik kodlama eğitiminin başlanması gerekmektedir. Robotik kodlama eğitimine başlayan çocuklarda ise birçok gelişme gözlemlenir. Robotik kodlamanın faydaları ise şunlar olmaktadır.

● Robotik kodlama eleştirel düşünme becerisini kazandırmaktadır.

● Problem çözme becerilerini geliştirir.

● Mantıksal, analitik ve sayısal düşünme sistemlerini geliştirmesinde yardımcı olmaktadır. 

● Takım çalışmasında etkili olan bireyler olmalarına yardımcı olur.

● Sonu olmayan bir disiplin de çalışma imkanı bulurlar. Bu sebeple de sürekli olarak kendilerini geliştirirler.

● Hem günümüz hem de geleceğin dünyasını yakından tanıma fırsatı bulurlar. 

● Robotik kodlama eğitimini alan çocuklar kolay kolay işsiz kalmazlar.


Robotik Kodlama Gerçekten Geleceği Şekillendirecek mi?

Aslında bu sorunun cevabını almak için çevrenize bakmanız yeterli olacaktır. Geçtiğimiz son 10 yılda makinelerin nasıl hızlı geliştiğinizi fark ettiğinizde geleceğimizin de nasıl olabileceğini görebilirsiniz. 

Bu gelişim daha büyük bir hızla devam edecek ve bir gün Jetgiller’de gördüğümüz bir hayatı yaşayabileceğiz. Bu sebeple de robotik kodlama çok daha önemli bir duruma gelecektir.