Sunucu sanallaştırma İngilizce adıyla Server Virtualization olarak bilinmektedir. Sunucu sanallaştırmanın genel manada tanımı, çok fazla sayıda fiziksel sunucuların sanallaştırma işlemine tabi olarak minimum derecede az fiziksel sunucu ile çalışma sağlaması işlemine denmektedir.

 Bunun yanı sıra sunucu sanallaştırma işlemlerinin avantajlarından biri de yönetim şeklinin kolay bir şekilde hizmet edilebiliyor olmasıdır. İş istikrarı açısından da azami derecede önemli sayılmaktadır.


 Sunucu Sanallaştırma İşleminin Uygulanma Amacı Nedir?

 Sunucu sanallaştırma işleminin uygulanma amacı, tek bir kaynak üzerinden çok fazla sayıda kaynağı oluşturma, ölçekleme veyahut da yapılması gerekli iş yüklerini geliştirme üzerine olanak tanımasından dolayı sanal sunucu işlemi uygulanmaktadır.

 Aynı zamanda az sayıda sunucu kaynağı kullanılmasından dolayı önemli derecede avantaj sağlamaktadır. Bu avantajlar az oranda enerji tüketimi, az miktarda alt yapı maliyetlerinin oluşması ve bu unsurların yanı sıra teknik bakım gereksinimlerinin azalması gibi önemli avantajlar sunmaktadır.


 Sunucu Sanallaştırmanın Yararları Nelerdir?

1) Gereksinim duyulan depolama kaynağı ve sunucu oluşumuna hızlı ve kolay bir çözüm sunmaktadır.

2) Donanım nedeni ile oluşan maliyet giderleri büyük oranda azaldığı gibi bunun yanı sıra gerek duyulmayan yatırım çeşitlerinin oluşmasını da önlemektedir.

3) Sunucu sanallaştırma işleminin uygulanmaya başlanması ile ölçeklendirme işlemi, optimize işlemi, esneklik işlemi ve yük dengeleme işlemi rahatça yapılabilmektedir.

4) Veri merkezi bölümünde gereksinim duyulan araç gereç ve ekipman sayısı sunucu sanallaştırma işlemi ile azaltılmıştır. Aynı zamanda ekipman, araç ve gereç ihtiyacının azaltılması ile enerji tasarrufu sağlanmış iklimlendirme alanında yüksek seviyede kazanç sağlanmıştır.

5) Yüksek derecede tahkim işleminin yapılması veri merkezinin çevreci nitelikte olmasını sağlamaktadır.


 Sanallaştırma İşlemlerinin Yöntemleri Nelerdir?

 Sanallaştırma işlemlerinin yöntemleri, işlevlerine, özelliklerine, kullanım alanına ve konusuna göre değişiklik göstermektedir. Sanallaştırma yöntemleri kendi içerisinde 5 gruba ayrılmaktadır.

 Bunlar sunucu sanallaştırma işlemi, depolama sanallaştırma işlemi, ağ sanallaştırma işlemi, masaüstü ya da dizüstü sanallaştırma işlemleri ve uygulama sanallaştırma işlemi şeklinde sanallaştırma yöntemleri arasında yer almaktadır. Sunucu sanallaştırma yöntemine yukarıda değinilmiştir.


1) Depolama Sanallaştırma (Storage Virtualization) Yöntemi Nedir?

 Depolama sanallaştırma yönteminin görevi, sistem içinde yer alan verilerin sanallaştırma işleminden geçerek belirlenmiş bir dosya içerisinde saklı olarak depolanmasını ifade etmektedir.


2) Ağ Sanallaştırma (Network Virtualization) Yöntemi Nedir?

 Ağ sanallaştırma yöntemi ile sistemde yer alan ağ bileşenleri sanallaştırma işleminden geçerek az miktarda ekipman desteği ile güçlü bir çalışma şekli sunmaktadır. Ağ sanallaştırma yönteminin amacı normal koşullarda bulunan fiziksel ağ kullanımına benzer çalışma imkanı sunmaktadır.


3) Masaüstü Sanallaştırma ve Dizüstü Sanallaştırma Yöntemleri Nelerdir?

 İngilizce manası olarak Desktop & Laptop Virtualization anlamına gelen sanallaştırma yönteminin görevi, veri merkezi bölümünde yer alan bilgilerin taşınmasını ve verilere erişim imkanı sunmaktadır.


4) Uygulama Sanallaştırma (Application Virtualization) Yöntemi Nedir?

 Uygulama sanallaştırma yönteminin görevi, bilgisayarlarda yer alan uygulama çeşitlerinin kurulumundan önce sunucu ile çalışmasını sağlamak ve asıl bilgisayarda kurulmuş gibi göstererek uygulamanın kullanım olanağından yararlanmaktır.