Hayatımızdaki durumların ve hayalin bir çeşit teknoloji kullanımıyla birleştirilmesi ve yeni bir ortamın oluşturulmasına sanal gerçeklik denir. 3D ortamlar görüntünün yanı sıra duyma, hareket gibi başka duyulardan da yararlanır. Bunun için gözlükler ve eldivenler geliştirilmiştir. Yaygın olarak hayatta olan veya hiç bulunmayan yerlerin en az 3 boyutlu olarak bilgisayar ile yeniden oluşturulması gibi deneyimi sunması için kullanılmaktadır.


 Sanal Gerçekliğin Amacı Nedir?

 Sanal gerçekliğin amacı kullanıcılarını tamamıyla normal hayattan koparmak ve bilgisayar ortamında oluşturulan 3D görüntüler ile kullanıcıları doğal ortamından uzaklaştırmaktır. Sadece görüntü değil ses, dokunma ve koku gibi duyular da son zamanlarda da kendisine yer bulmuştur. Birden fazla bilgisayar işlevini oluşturulan birçok tekniği de içerisinde bulundurur. Uzayın içinde genel olarak gözlem, test, iyi yaşam ve tedavi faaliyetleri yerine getirilebilmektedir.


 Gelecek Ve Teknoloji 

 Bir şekilde hayatımızda yer edinen bu teknoloji kullanım alanlarını daha da arttıracağına benzemektedir.
Dünyanın büyük gelişmiş şirketleri şu anda birçok şirketlere ve yeni şirketlere milyarlarca dolar yatırım yapmaktadır. Sanal gerçekliğin geleceği günlük hayatımızın bir dayanağı olacaktır.


 Kullanım Yerleri

 Bu teknoloji çoğunlukla eğlence ile anılsa da bu yanlış bir algıdır. Hayatımızın çoğu yerinde giderek yaygınlaşmaktadır.  Örneğin spor, tıp ve eğitim gibi. Tıp alanında sadece bilgisayarla artık ameliyatlar yapılabilmektedir. Sanal gerçeklik ile ilgili istihdam alanları artmaktadır. Son yıllarda yeni birçok meslek kolunun oluşmasını sağlamıştır. Teknolojinin artık kaçınılmaz olduğu dünyamızda hayatımızın önemli bir parçası olmaya devam edecektir.


 Sinema Ve TV

 En çok anıldığı bir diğer dallar ise sinema, televizyon ve resimdir. Son yıllarda vizyona giren filmlerde 3D film izleme ve VR seçeneği buna örnektir. Bir çeşit gözlük ile bu imkandan yararlanabiliyoruz. Gelecekte belki de kendimizi filmin içinde oyuncularla bile bulabiliriz.


 Sanal Gerçeklik Ve Resim

 Her şeyin dijitalleşmeye başladığı çağda resim de geleneksel tarafını bir tarafa bırakarak yavaş yavaş adım atmaya devam etmektedir. Artık ressamlar bile çizimlerini bilgisayarlar üzerinden çizebiliyor. Hatta resimlerini canlandırabiliyorlar. Sade bir fotoğrafa bir videoya bakmak her an bizi bir duyguya sokmayabilir fakat hareketli ve bizi gerçekliğimizden uzaklaştırabilen bir eser bizi rahatlıkla içine alabilir. Bu en önemli etkenidir. Gelecek olmadığı kadar yakın.