Marka tescili, markasının kullanımında tekel olan sahibine, sahibi tarafından geliştirilen ürün ve hizmetleri satmak, pazarlamak veya bunlarla ilgili iletişim kurmak için haklar sunar.


 Markanın Özel Kullanımı

 Başvururken, yürütülen faaliyetlere karşılık gelen marka sınıflarının seçilmesi zorunludur. Bu, edinilen münhasır tekelin kapsamını sınırlandırmayı mümkün kılar. Birbirleriyle rekabet etmemeleri koşuluyla iki özdeş işaretin tescil edilmesi mümkün olduğundan, seçilen faaliyetler büyük önem taşımaktadır.

 Aynı faaliyet sektöründe önceden var olan bir işareti kullanmadığınızdan emin olmak için, öncelikle teknik araştırmasını yapmak önemlidir. Bu tür araştırmalar, markanın mevcudiyetiyle bağlantılı risklerin değerlendirilmesini ve başka bir mal sahibi tarafından halihazırda edinilmiş hakların ihlal edilmemesini mümkün kılar.


 Rakiplere Karşı Üstünlük Kriteri

 Acıktır ki, bir marka tescili, çeşitli varlıkları ve özellikle ticari ilişkiler açısından yoğunlaştırır. Bu nedenle dosyalamanın avantajlarından biri, güçlü bir marka kimliği oluşturmak ve onu sunulan hizmetler ve ürünler için benzersiz kılmaktır. Nitekim, marka tescil edildikten sonra, ister şirket ister şahıs olsun, sahibi tarafından kullanılır. Marka daha sonra, sunduğu faaliyetlere belirli bir kimlik kazandırarak müşterilerin onu çok sayıda rakip arasında tanımasına olanak tanır. 

 Bir markanın sahibinin mirasına gerçek bir katma değer olduğunu eklemek yerinde olacaktır. Somut olmayan bir mülkiyet unvanı olan marka, bir şirketin mirasının bir parçasıdır. Bir iş transferi bağlamında, markanın değeri hesaba katılması gereken bir faktördür. 


 Markanın Sürdürülebilir Kullanımı

 Bir ticari marka patent tescil edildiğinde, ticari marka başvurusu için koruma süresi 10 yıldır. Dosyayı takip eden on yıl boyunca, sahibi markasını kalıcı bir şekilde kullanabilecektir. Bu nedenle 20, 30 yıl veya daha uzun süre koruma elde etmek oldukça mümkündür. Ayrıca şunu da bilmeniz gerekir ki, marka patentleri on yılın bitiminden önce yenilenmesi gerekir aksi halde marka tesciliniz iptal edilecektir.


 Edinilmiş Haklar Nasıl Uygulanır?

 Bir ticari markayı dosyaladığınızda, tescili için INPI ticari markanın kullanılabilirliğinin kriterini dikkate almaz. Bir marka zaten aynı şekilde kaydedilmiş olsa bile, INPI markanın bu kritere göre kaydını reddetmeyecektir. 

 Bu yüzden sizinle aynı işareti aynı ürün ve hizmetler için kullanan kötü niyetli kişiler bulunabilirsiniz. Böyle bir durumda, rakip markanın geri çekilmesini talep etme seçeneğine sahip olacaksınız. Kısmi bir geri çekme de mümkündür. İki marka için ortak olan sınıflar hariç tutulacaktır. Rakip marka var olmaya devam edebilir, ancak iki işaret arasında ortaya çıkan karışıklık riski yoktur.